MISJA ŻŁOBKA

 

 • Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania aktywności dziecka.
 • Wyposażamy wychowanków w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w dalszym życiu.
 • Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Nasz placówka ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy, przyzwyczaja do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.
 • Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, a także rozwijamy ich zainteresowania.
 • Nasz żłobek jest przyjazny dzieciom. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.
 • Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywizujące i rozwijające zdolność twórczego myślenia.
 • Wyrabiamy w wychowankach postawę śmiałą, otwartą i twórczą wobec ludzi i otaczającego świata.
 • Kształtujemy poczucie przynależności społecznej i patriotycznej.
 • Oferujemy zajęcia z j. angielskiego.