PLAN DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU STOKROTKA

7:30- 8:00 - Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań.

8:30-9:30 - Czynności higieniczno- porządkowe, śniadanie.

9:00-10:30 - Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dziećmi, aktywności  w wybranych kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe.

10:30-11:30 - Zabawy ruchowe na placu zabaw. Wycieczki i spacery- obserwacje przyrodnicze w terenie.

12:00-13:00 - Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe, obiad.

13:00-14:30 - Odpoczynek na leżakach- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchanie muzyki relaksacyjnej.

15.30- 16.30 - Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe, obiad.

16:30-17:00 -  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy ruchowe w sali lub na placu zabaw.

17:00-17:30 Grupy połączonych, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

ROZKŁAD POSIŁKÓW WEDŁUG GRUP

 

  GR I   GR II GR III 
ŚNIADANIE 8.30-9.00 8.30-9.00 9.00-9.30
OBIAD (II DANIE) 11.00- 11.30 11.15-11.45 11.45-12.15
OBIAD (ZUPA) 14.30-15.00 14.30-15.00 15.00-15.30